fallback-image

Partiomenetelmä

Partiomenetelmä on se kokonaisuus ja ne ohjeet, jotka tekevät partiolaisesta kunnon kansalaisen ja se on vastaus kysymykseen, että miten partiossa päästään sen lopulliseen päämäärään. Kaikkien maailman partioiden menetelmät pohjautuvat yhteiseen sopimukseen ja ohjeistukseen minkä ovat luoneet partion maailmanjärjestöt. Se on suuri kokonaisuus, jossa jokaisella osalla on yhtä tärkeä merkitys ja osallisuus järjestelmän toimimiseen.

Partiomenetelmä kuvaa siis sitä suurta kokonaisuutta mikä loppupeleissä tekee itse partiosta partion. Ne ovat eräänlaisia kasvatuskeinoja minkä pohjalle perustuu kaikki partiossa opetettavat tiedot, taidot, tavat ja miten nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Ne muistuttavat hyvin paljon muillekin organisaatioille ja järjestölle tyypillisiä kasvatuskeinoja ja välineitä, mutta partiomenetelmä on erityisesti partiolle suunnattu ohjeistus. Partiomenetelmään kuuluu kahdeksan eri osa-aluetta. On tärkeää muistaa, että nämä kaikki toimivat yhdessä. Pelkästään yhtä tai kahta osaa käyttämällä ei päästä tavoitteeseen, vaan niiden on kaikkien toteuduttava. Partiomenetelmä ei voi toimia, jos joku sen osa-alueista jätetään ulkopuolelle lapsia ja nuoria koulutettaessa. Sen osa-alueita ei voida myöskään laittaa mihinkään tärkeysjärjestykseen, vaan niillä on kaikilla yhtä tärkeä rooli.

Esimerkkinä kokonaisuuden toteutumisesta voidaan käyttää esimerkiksi autoa. Autossa on muun muassa jarrut, ohjaus, sisustus ja voimansiirto. Ne muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden. Vaikka jarrua ei käytetäkään jatkuvasti, on sillä silti erittäin tärkeä osa kokonaisuuden toimivuudessa. Kaikki auton osat tukevat toinen toisiaan ja se ei toimisi ilman kaikkia tarvittavia osia. Sama pätee partiomenetelmään.

Partiomenetelmän osa-alueet

partion arvoihin

Sitoutuminen partion arvoihin. Kun lapsi, nuori tai aikuinen liittyy partioon, hänen täytyy tehdä partiolupaus, ymmärtää ja käyttää partion ihanteita ja pukeutua partion tunnuksiin. Nämä kaikki kuuluvat olennaisena osana partion arvoihin sitoutumiseen. Symboliikka. Symboliikalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimintatapoja, esineitä ja sisältöjä, jotka ymmärretään yhteisellä merkityksellä. Partion syvin sisältö tulee niillä näkyväksi ja se vahvistaa jo koettuja kokemuksia sekä luo odotuksia tulevaan. Sen avulla partiolainen liitetään omaan lippukuntaansa ja maailmanlaajuiseen partioliikkeeseen.

Nousujohteisuus. Partiossa jokainen partiolainen saa itselleen ja omalle ikäryhmälleen sopivia tehtäviä suoritettavakseen. Ne muokataan jokaiselle sopivaksi ja ne auttavat partiolaisia kasvamaan. Vartiojärjestelmä. Tämän tehtävänä on auttaa partiolaisia toimimaan osana isomman ryhmän jäsentä ja työskentelemään yhdessä muiden kanssa. Vertaisryhmissä päätökset tehdään yhdessä ja erilaiset tehtävät ja vastuut jaetaan tasaisesti kaikkien ryhmässä olijoiden kesken.

Tekemällä oppiminen. Partiossa keskitytään paljon tekemällä oppimiseen, liiallisen teorian sijaan. Se on myös ihmisen luonnollinen tapa oppia asioita helpommin ja nopeammin. Voidaan sanoa, että partiossa lähes kaikki oppiminen tapahtuu tekemisen ja kokemisen kautta. Aikuinen tuki. Partiossa kaikki toimivat yhdessä, niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin. Aikuisten tehtävä on tukea ja neuvoa lapsia oppimisessa. Aikuisilla on myös tärkeä rooli avustaa ja tukea lasten ja nuorten kasvua, vaikuttamismahdollisuuksia ja rohkaista osallistumiseen.

Päivän hyvä työ. Partiomenetelmän yksi osa-alueista on auttaa muita ja täten oppia palvelemaan koko yhteisöä ja lisätä yhteisöllisyyttä. Lapset ja nuoret oppivat ottamaan vastuuta sekä itsestään että muista ihmisistä. Toisten hyvinvoinnin tukeminen on tärkeää koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Toiminta luonnossa. Partiossa opitaan kunnioittamaan luontoa ja toimimaan siellä tavalla, joka ei vahingoita sitä. Suurin osa partion toiminnasta ja tehtävistä suoritetaankin luonnossa. Luonto tarjoaa erittäin monipuoliset ja elämykselliset puitteet oppimiseen ja on siksi erittäin hyvä toiminta- ja oppimisympäristö.

Kun kaikki nämä osa-alueet toteutuvat saavutetaan partion päämäärä. Ne ovat hyviä arvoja ja oppeja elämässä mitä voisi toteuttaa kaikilla eri elämän osa-alueilla, myös muutkin ihmiset kuin vain partiolaiset. Partio opettaa lapsille ja nuorille hyviä arvoja ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä läpi elämän.

Anita

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Partio uutena harrastuksena vuonna 2021

Partio uutena harrastuksena vuonna 2021

Lasten ja nuorten ulkoliikuntaharrastukset

Lasten ja nuorten ulkoliikuntaharrastukset

fallback-image

Partiolaiset ympäri maailmaa

fallback-image

Kesäleirin etuja

Arkistot

lokakuu 2021
ma ti ke to pe la su
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Viimeisimmät artikkelit

Kategoriat