Partiolaiset ympäri maailmaa

Partio on loistava harrastus lapsille ja nuorille, sillä se paitsi tuo vapaa-aikaan täytettä ja tekemistä, myös opettaa tärkeitä taitoja ja arvoja. Sen periaatteiden kulmakiviin kuuluvat esimerkiksi ihmisten, eläinten ja luonnon kunnioittaminen sekä itsensä kehittäminen ihmisenä. Yksi keskeisistä ajatuksista partion ideologiassa on ystävyyden rakentaminen yli rajojen.

Kyseessä onkin nuorisoliike, joka toimii kansainvälisesti ympäri maailmaa – tänä päivänä partiotoimintaa löytyy 224 maasta, ja siihen osallistuu säännöllisesti 40 miljoonaa lasta ja nuorta. Vain muutamissa maissa, kuten Kiinassa, Pohjois-Koreassa, Laosissa, Kuubassa ja Andorrassa, ei löydy partiotoimintaa. Kyseessä on siis erittäin merkittävä liike, joka toimii vanhempien tukena lasten kasvattamisessa vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi.

Alun perin partioliike on lähtöisin Isosta-Britanniasta, jossa se luotiin jo vuonna 1907. Suomeen partioliike on saapunut heti 1910-luvulla. Jokaisella maalla on omat partiolaisten järjestönsä ja keskusliittonsa, jotka puolestaan toimivat kahden maailmanjärjestön alaisina. Nämä järjestöt ovat Partioliikkeen Maailmanjärjestö ja Partiotyttöjen Maailmanliitto. Maiden omat partioliitot voivat olla joko vain toisen tai molempien maailmanjärjestöjen jäseniä.

Partiolaisten välinen yhteistyö on kansainvälistä

Partiolaisten välinen yhteistyö on kansainvälistä

Partiolaislapset ja -nuoret pääsevät hengittämään avointa ja suvaitsevaista ilmapiiriä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Suomessa järjestetään paljon tapahtumia, joihin partiolaiset ympäri maailmaa ovat tervetulleita. Samoin suomalaiset partiolaiset voivat osallistua ulkomailla järjestettäviin tapahtumiin, kuten leirit ja jamboreet.

Joka vuosi keskusjärjestöt organisoivat suurleirin, joka kerää yhteen partioharrastajia ympäri maailmaa. Nämä ovat odotettuja tapahtumia, ja ne ovat monelle partiolaiselle vuoden kohokohta. Suurleireillä päästään tapaamaan muiden maiden edustajia, jotka jakavat samat arvot ja kiinnostuksen kohteet.

Kansainvälinen yhteistyö eri maiden järjestöjen välillä on tiivistä. Yksi hieno keino osallistua toimintaan ulkomailla, on ottaa osaa johonkin lukuisista kehitysyhteistyöprojekteista. Paikalliseen järjestöön voi ottaa aina yhteyttä myös, jos partiolainen viettää vaikkapa vaihtovuotta ulkomailla tai jostain muusta syystä pidempiä aikoja oman kotimaan ulkopuolella. Tämä partiolaisten valtava perhe on loistava tukiverkko maailmalla matkatessa, ja voi auttaa sopeutumisessa uuteen, väliaikaiseen kotimaahan.

Leirit ja kansainvälinen yhteistyö ovat mainio tapa oppia muiden maiden kulttuureista ja tavoista. Sen kautta opitaan ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta, ja osataan pitää jokaista ihmistä samassa arvossa. Ne edustavatkin liikkeen perusideologiaa parhaimmillaan. Kuka tahansa voi osallistua kansainvälisen partiotoiminnan tukemiseen esimerkiksi liittymällä Friends of Scouting in Europe -järjestön eli FOSE:n jäseneksi. Jäsenmaksut käytetään eurooppalaisen partiotoiminnan kehittämiseen ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseen.

Onko partiotoiminnassa eroja eri maiden välillä

Kulttuureissa ja tavoissa on valtavia eroja, kun liikutaan mantereiden välillä. Partiolaisten perimmäiset arvot sekä partiolupaus pysyvät kuitenkin aina samoina. Tämän ansiosta myös ulkomailla toimintaan osallistuva voi heti tuntea itsensä joukkoon kuuluvaksi.

Partiopuvut- ja merkit ovat käytössä kaikkialla. Pukujen tarkoituksena on edistää tasa-arvoisuutta partiolaisten kesken – yhteiskuntaluokat menettävät merkityksensä liikkeen sisällä. Puvuissa voi olla eroja keskenään eri maiden välillä, mutta asuun kuuluu aina partiovyö. Asuun kuuluu erilaisia huiveja, ja ulkomaisille leireille osallistuttaessa käyttöön otetaan normaalista poikkeava edustushuivi.

Eri maiden juhlapyhissä voi olla eroja keskenään, mutta tiettyjä juhlapäiviä vietetään partiolaisten kesken kaikkialla. Nämä ovat 22.2. vietettävä Muistelemispäivä, 23.4. vietettävä Yrjönpäivä ja 21.9. vietettävä Rauhanpäivä. Luonnollisesti myös maiden kielet eroavat toisistaan. Partiolaisilla on käytössään paljon sanastoa, joka liitetään vahvasti vain liikkeen toimintaan. Partiosanaston kääntämiseen löytyy netistä erikseen työkaluja, kuten helppoja ja monipuolisia sanakirjoja.  Partiolaiset tervehtivät samalla lailla niin Suomessa, Yhdysvalloissa, Australiassa, Japanissa, Egyptissä kuin missä tahansa muuallakin. He kättelevät aina käyttäen vasenta kättään – se on sydäntä lähempänä.